14 lutego 2020

O funduszach dla przedsiębiorców ze świętokrzyskiego

Jak skorzystać z funduszy unijnych dla Polski Wschodniej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – tego mogli dowiedzieć się przedsiębiorcy na spotkaniu, które odbyło się 12 lutego br. w Kieleckim Parku Technologicznym.

To już druga perspektywa, w której Unia Europejska dedykuje dodatkowe środki dla obszaru pięciu województw na tzw. ścianie wschodniej – łącznie 4 mld euro w ciągu 14 lat. Oczywiście koncentrujemy się na najważniejszych zagadnieniach dla tego regionu, czyli wsparciu innowacyjności, konkurencji oraz rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej. Środki, jakie są dostępne na rozwój przedsiębiorczości, są skierowane głównie do młodych przedsiębiorców, na rozwój startupów, na innowacyjność, na pobudzanie małych przedsiębiorstw. Na to, aby te małe i średnie przedsiębiorstwa rosły i rozwijały się konkurując ze sobą nawzajem – powiedziała Elżbieta Gajeska z Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej.

Jak zaznaczyła przedstawicielka Komisji Europejskiej, mimo dużego postępu rozwojowego, zwłaszcza w zakresie infrastruktury, Polska Wschodnia nadal pozostaje w zainteresowaniu Komisji Europejskiej i polityki spójności.

– Dzięki środkom z POPW udało się zrealizować szereg inwestycji dotyczących rozwinięcia infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, ale ciągle do wykorzystania są środki na rozwój przedsiębiorczości. Zwłaszcza w dziedzinach i obszarach, które otwierają najlepsze perspektywy na przyszłość regionu. Konkurencyjność i innowacyjność są w centrum działań, które prowadzimy w ramach POPW oraz innych unijnych programów o zasięgu ogólnokrajowym – mówił w Kielcach Mikołaj Różycki, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Mamy świadomość, że pieniądz publiczny nie jest pieniądzem łatwym. Ale na spotkaniach takich jak dzisiejsze, pokazujemy, że uzyskanie wsparcia finansowego na rozwój jest w zasięgu każdej firmy. Dlatego cieszymy się, że wydarzenie wzbudziło tak duże zainteresowanie. Jestem przekonany, że wielu z obecnych tu przedsiębiorców, w krótkim czasie znacząco rozwinie swój biznes dzięki pieniądzom z funduszy, którymi dysponujemy – zapewniał.

Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przekazali aktualne informacje nt. funduszy europejskich dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego. Omówili, kto i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca, oraz ile i jakie wydatki można finansować ze środków pomocowych. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania z programu Rozwój przedsiębiorczości i innowacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Mieli ponadto okazję porozmawiać z ekspertami na stoiskach informacyjnych Platformy Startowej Start In Podkarpackie – nt. wsparcia dla start-upów oraz przedstawicielami Akademii Finansów i Biznesu Vistula – nt. Akademii Menadżera Innowacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne spotkanie dla przedsiębiorców 25 lutego br. w Kielcach. Będzie to świetna okazja do zadania pytań, podzielenia się uwagami.

Opublikowano: 14.02.2020 14:25
Poprawiono: 14.02.2020 14:25
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: