14 lutego 2020

II edycja Akademii Menadżera MŚP – czekamy na operatorów

Już we wtorek 18 lutego br. rozpoczyna się nabór w konkursie na operatorów II edycji programu „Akademia Menadżera MŚP”. Operatorzy w ramach programu zapewnią właścicielom i pracownikom mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców wsparcie w doborze oferty doradczo-szkoleniowej o wartości blisko 56 mln zł. Wnioski będzie można składać do 3 marca br.

 Akademia Menedżera MŚP ma na celu wsparcie innowacyjnych firm będących w początkowej fazie rozwoju, przez oferowanie im szkoleń i doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Nabór, który będzie trwał od 18 lutego do 3 marca br. pozwoli wyłonić w formule konkursowej instytucje i firmy, które zrobią to w najlepszy sposób.

Operatorzy II edycji Akademii będą mogli zrealizować projekty szkoleniowe o wartości prawie 56 mln zł, z czego ponad 47 mln zł to wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Inicjatywa jest skierowana do właścicieli oraz pracowników firm z sektora MŚP – zarówno na kierowniczych stanowiskach, jak i tych, wobec których planowane są awanse na takie stanowiska.

Projekt będzie dostępny dla firm z całej Polski w podziale na pięć makroregionów obejmujących odpowiednio województwa: 

  • makroregion 1 – kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie,
  • makroregion 2 – lubelskie i mazowieckie,
  • makroregion 3 – małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie,
  • makroregion 4 – łódzkie, opolskie i śląskie,
  • makroregion 5 – dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie.

W konkursie zostanie wybranych maksymalnie 5 operatorów, po jednym na każdy makroregion. 

Więcej informacji o Akademii Menadżera MŚP

 

Opublikowano: 14.02.2020 15:49
Poprawiono: 14.02.2020 16:04
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: