2 lipca 2020

Już prawie pół miliarda zł unijnych pieniędzy przyznano średnim przedsiębiorcom na pomoc w koronakryzysie

687 przedsiębiorstw znalazło się na opublikowanej właśnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości trzeciej już liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania w programie „Dotacje na kapitał obrotowy”. Bezzwrotną dotację na bieżącą działalność mogą wykorzystać firmy, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Zatwierdzone wnioski na najnowszej liście opiewają na kwotę ponad 124 mln zł. W sumie przyznana w ciągu dwóch i pół tygodni trwania naboru pomoc ze środków unijnych wyniosła już ponad 465 mln zł, a pozostałe wnioski czekają na ocenę. Budżet programu to 2,5 mld zł.

Od 15 do 30 czerwca do PARP złożono prawie 4,84 tys. wniosków firm na kwotę ponad 855 mln zł. Połowę z nich już oceniono (trzy ogłoszone listy), z czego 2 406 pozytywnie i tylko niespełna 100 negatywnie. W ramach trzech opublikowanych list rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 462 110 139,93 zł. Z czego tylko trzecia, najświeższa lista, to prawie 700 rekomendowanych wniosków (687) opiewających na kwotę ponad 124 mln zł (124 017 755,56).

Dane z pierwszych dwóch tygodni składania wniosków pokazują, że zaproponowane przez nas wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji obrotowych cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Ta pomoc jest polskim firmom teraz po prostu potrzebna – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Szybka pomoc

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzech miesięcy funkcjonowania. Przedsiębiorcy, którzy otrzymają wsparcie mogą je przeznaczyć na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Wysokość wsparcia jest uzależniona od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Pomoc trafi do średnich przedsiębiorców, którzy 31 grudnia 2019 roku prowadzili działalność gospodarczą. Warunkiem wsparcia jest co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Jasne zasady

Z 2 i pół mld złotych wsparcia na przyznanie przedsiębiorcom czekają jeszcze nieco ponad 2 mld. Wnioski można składać do 31 lipca lub do wyczerpania środków, a rozpatrujemy je w kolejności ich składania. Tym bardziej zachęcamy, by firmy nie zwlekały z decyzją o zgłoszeniu się do nas. Ze swojej strony robimy wszystko aby sam proces był jak najprostszy i jak najszybszy. Obciążenia formalno-prawne są ograniczone do minimum, a wypełnienie wniosków intuicyjne – mówi Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP. Ekspert oddaje, że cały proces odbywa się drogą elektroniczną.

Dokumenty składane do podpisania umowy jak i sama umowa, muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Przed wypłatą dotacji ich beneficjenci będą zobowiązani zabezpieczyć umowę w postaci weksla oraz deklaracji wekslowej, podpisanej w tradycyjnej formie przed notariuszem. Weksel wraz z deklaracją wekslową należy dostarczyć do siedziby PARP osobiście lub korespondencyjnie.

Środki na „Dotacje na kapitał obrotowy” pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw wschodniej Polski: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla  przedsiębiorców z pozostałych 11 przyznane były 2 miliardy złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Pomysłodawcą działania oraz instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Trzecia lista projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Więcej informacji na stronie internetowej www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy

Już prawie pół miliarda zł unijnych pieniędzy przyznano średnim przedsiębiorcom na pomoc w koronakryzysie
Opublikowano: 02.07.2020 10:58
Poprawiono: 02.07.2020 10:58
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: